Thống kê phương tiện

Từ Từ điển công nghệ

Thống kê về các kiểu tập tin đã tải lên. Bảng này chỉ liệt kê phiên bản mới nhất của các tập tin. Các phiên bản cũ hoặc các phiên bản bị xóa được bỏ qua.

Hình ảnh bitmap

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/png.png, .apng13 (65%)307.699 byte (300 kB; 42,1%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe6 (30%)409.948 byte (400 kB; 56,1%)
image/gif.gif1 (5%)12.865 byte (13 kB; 1,76%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 730.512 byte (713 kB; 100%).

Tất cả tập tin

Tổng kích thước của tất cả các tập tin: 730.512 byte (713 kB).