802.1x

Từ Từ điển công nghệ


802.1x (Port Based Network Access Control), tiếng Việt gọi là Quản lý truy nhập mạng theo cổng, là một chuẩn bảo mật được IEEE chứng nhận và nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong giới công nghiệp. 802.1x sử dụng EAPRADIUS để chứng nhận thực người dùng khi truy nhập vào mạng cũng như để phân phối mã khóa bảo mật cho các quá trình giao tiếp.