AC (Alternating Current)

Từ Từ điển công nghệ


AC (Alternating Current) (Alternating Current), tiếng Việt gọi là dòng điện xoay chiều, là dòng điện có biên độ và chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian, ngược với dòng điện một chiều (DC) có chiều không đổi theo thời gian. Dạng sóng phổ biến của mạch điện AC là hình sin, vì dạng sóng này cho phép truyền năng lượng hiệu quả nhất. Các dạng sóng khác như tam giác, sóng vuông cũng được dùng trong một số ứng dụng cụ thể.


Xem thêm

Xem thêm

Liên kết ngoài