Cell

Từ Từ điển công nghệ


Cell, tiếng Việt gọi là tế bào hay ô, là một đơn vị cơ bản trong hệ thống mạng di động tế bào (mạng tổ ong) được qui định bởi vùng phủ sóng của một trạm phát sóng BTS. Mỗi một tế bào có một định danh duy nhất trong mạng của nó, gọi là GCI (Global Cell Identity). Tế bào cũng là đơn vị định vị nhỏ nhất để xác định vị trí của một thuê bao trong hệ thống mạng di động.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài