DfT

Từ Từ điển công nghệ

Design for Test/Testability (DfT), tiếng Việt gọi là Thiết kế để kiểm tra, là một thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các kĩ thuật thiết kế cho vi mạch với mục đích tăng khả năng kiểm tra vi mạch đó. Nhờ các kĩ thuật DfT, việc kiểm tra (test) các vi mạch được thực hiện dễ dàng hơn, hiệu quả hơn.