EEPROM

Từ Từ điển công nghệ


EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), tiếng Việt gọi là Bộ nhớ ROM có thể ghi xóa bằng điện , đây là loại bộ nhớ không bị mất dữ liệu khi ngừng cung cấp điện. EEPROM thường được tích hợp vào trong các chip vi xử lý, vi điều khiển, hoặc là IC riêng biệt.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài