ENC28J60

Từ Từ điển công nghệ

Chip giao tiếp Ethernet của Microchip với ngõ vào SPI. Phù hợp sử dụng cho các sản phẩm hệ thống nhúng.


Liên kết ngoài