Fuel cell

Từ Từ điển công nghệ


Fuel cell, tiếng Việt gọi là tế bào nhiên liệu hoặc còn gọi là pin điện hóa. Đây là thiết bị chuyển đổi nhiên liệu (thí dụ như Hi-đrô) thành năng lượng điện.

Cấu tạo của một tế bào nhiên liệu cũng giống như pin thông thường, gồm cực dương (nhiên liệu) và cực âm (chất ô-xi hóa), ở giữa là chất điện phân.

Giá thành của tế bào nhiên liệu khá đắt nên trước đây ít được sử dụng. Tuy nhiên, gần đây giá đã hạ và hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ áp dụng vào máy tính xách tay, điện thoại di động...

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài