Functional simulation

Từ Từ điển công nghệ

Functional simulation, tiếng Việt gọi là Mô phỏng chức năng, là một phương pháp mô phỏng thường hay dùng trong thiết kế vi mạch và hệ thống nhằm mục đích kiểm tra các hoạt động của mạch, của hệ thống so với yêu cầu thiết kế.

Xem thêm