GFDL

Từ Từ điển công nghệ


GFDL (GNU Free Documentation License), tiếng Việt gọi là Giấy phép tài liệu tự do GNU, là giấy phép copyleft được FSF xây dựng để dùng cho các dự án GNU. Tương tự GNU/GPL, GFDL cho phép người đọc sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối lại tài liệu (vào mục đích thương mại hoặc không), miễn là giữ nguyên giấy phép. Khi phân phối tài liệu với số lượng lớn (trên 100), cần phân phối mã nguồn kèm theo.

Giấy phép GFDL không tương thích với GPL theo cả hai chiều. Do đó nhiều sản phẩm thường phân phối theo cả hai giấy phép GPL và GFDL. Giấy phép GFDL bị chỉ trích khá nhiều, thí dụ như nếu in một tấm ảnh có giấy phép GFDL, cần phải in cả nội dung giấy phép (dài vài trang). Cộng đồng GNU Debian xem giấy phép GFDL là "không miễn phí".

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài