GS

Từ Từ điển công nghệ
(đổi hướng từ Gain saturation)


GS (Gain Saturation), tiếng Việt gọi là sự bão hòa hệ số khuếch đại, là sự suy giảm hệ số khuếch đại của một bộ khuếch đại khi công suất tín hiệu đầu vào quá lớn.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài