ICD2

Từ Từ điển công nghệ

ICD2 là một bộ nạp và debug của Microchip. ICD là viết tắt của In Circuit Debugger

Xem thêm

  • PICKit 2 - mạch nạp mã nguồn mở của Microchip
  • PIC1 - còn gọi là Falleaf PIC1 là mạch nạp tương ứng với PG2C của Olimex được phát triển cho thị trường Việt Nam
  • Real ICE - mạch nạp và emulate của Microchip
  • Gang Programmer - mạch nạp nhiều chip cùng một lúc.

Nhà phân phối tại Việt Nam

Công ty TNHH Thương Mại và Giao Nhận R&P