IFA

Từ Từ điển công nghệ

IFA (Internationale Funkausstellung Berlin: triển lãm radio quốc tế ở Berlin) là một trong những cuộc triển lãm công nghiệp lâu đời nhất tại Đức. Sự kiện này diễn ra hàng năm từ 1926 đến 1930, từ 1950 đến 2005 người ta tổ chức hai năm một lần rồi sau đó trở lại thành sự kiện thường niên.

Đây là dịp để các nhà sản xuất giới thiệu các sản phẩm mới nhất cho công chúng. Trong lịch sử, IFA là dịp để nhiều người chọn công bố phát minh của mình đầu tiên.

Trang web chính thức