IMEI

Từ Từ điển công nghệ


IMEI (International Mobile Station Equipment Identity), tiếng Việt gọi là Số nhận dạng thiết bị di động quốc tế, dùng để phân biệt từng máy điện thoại di động trên thế giới (giống như số serial). Số IMEI do nhà sản xuất điện thoại di động cấp phát và được ghi nhận trong EIR của nhà cung cấp mạng di động. Số IMEI có 15 chữ số.

Để biết số IMEI của điện thoại di động của bạn, ấn *#06#.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài