Social engineering

Từ Từ điển công nghệ
(đổi hướng từ Kĩ thuật xã hội)


Social engineering, tiếng Việt gọi là Kĩ thuật xã hội, là tập hợp các kĩ thuật dùng để lừa nạn nhân tiết lộ các thông tin quan trọng.

Thuật ngữ này thường được dùng trong tin học, lấy thông tin để truy cập trái phép. Trong đa số trường hợp, kẻ tấn công không gặp gỡ trực tiếp với nạn nhân.