Mã hóa bất đối xứng

Từ Từ điển công nghệ

Asymmetric cryptography, tiếng Việt gọi là Mã hóa bất đối xứng, sử dụng một cặp chìa khóa có liên quan với nhau về mặt toán học, một chìa công khai dùng để mã hoá (public key) và một chìa bí mật dùng để giải mã (private key). Một thông điệp sau khi được mã hóa bởi chìa công khai sẽ chỉ có thể được giải mã với chìa bí mật tương ứng. Do các thuật toán loại này sử dụng một chìa khóa công khai nên còn có tên gọi khác là thuật toán mã hóa dùng chìa khóa công khai (public-key cryptography). Một số thuật toán bất đối xứng thông dụng là : RSA, Elliptic Curve, ElGamal, Diffie Hellman,...