MAN

Từ Từ điển công nghệ


MAN (Metropolitan Area Network), tiếng Việt gọi là Mạng đô thị, là mạng kết nối nhiều mạng LAN hay nhiều máy tính trong phạm vi một thành phố. Các kết nối này thường được thực hiện thông qua môi trường truyền thông tốc độ cao (>50Mbps).

WiMAX là một ví dụ điển hình của thể loại mạng MAN không dây (wirelessMAN).

Xem thêm