MBMS

Từ Từ điển công nghệ


MBMS (Multimedia Broadcast - Multicast Service), tiếng Việt gọi là Dịch vụ quảng bá và phát đa hướng đa phương tiện hay còn gọi là dịch vụ truyền thông đa phương tiện, là dịch vụ điểm – đa điểm nhằm quảng bá nội dung đến thiết bị di động qua mạng tế bào UMTS/HSDPA/CDMA2000. Các dịch vụ MBMS điển hình như: truyền hình di động, video streaming.

Khác với DVB-H, MBMS cung cấp khả năng tương tác đầu-cuối giữa người dùng và nguồn dịch vụ.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Architecture and functional description

Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) user service guidelines