MSK (Minimum Shift Keying)

Từ Từ điển công nghệ


MSK (Minimum Shift Keying), tiếng Việt gọi là Điều chế dịch pha tối thiểu , là kỹ thuật điều chế tín hiệu số cho phép sự thay đổi pha (phase) là tối thiểu giữa các ký tự liên tiếp nhau.

Ưu điểm của MSK chính là biên độ tín hiệu ít thay đổi do tối thiểu sự dịch pha, vì vậy sẽ tối ưu hiệu quả của bộ khuếch đại công suất phía sau.

MSK có đặc điểm gần giống với điều chế OQPSK là trì hoãn thành phần trực giao của tín hiệu đi 1/2 chu kỳ . Điểm khác biệt với OQPSK là MSK sử dụng xung (pulse shape) điều chế là tín hiệu sinus thay vì là tín hiệu raised cosinus như OQPSK.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài