Điều chế

Từ Từ điển công nghệ
(đổi hướng từ Modulation)


Modulation, tiếng Việt gọi là Điều chế hay Biến điệu là quá trình chuyển đổi phổ tần của tín hiệu cần truyền đến một vùng phổ tần khác bằng cách dùng một sóng mang để chuyên chở tín hiệu cần truyền đi. Mục đích của việc làm này là chọn một phổ tần thích hợp cho việc truyền thông tin.

Phương pháp điều chế là dùng tín hiệu cần truyền làm thay đổi một thông số nào đó của sóng mang (biên độ, tần số, pha....). Tùy theo thông số được lựa chọn mà ta có các phương pháp điều chế khác nhau: điều chế biên độ, điều chế tần số, điều chế pha, điều chế xung v.v.

Xem thêm

Một số phương thức điều chế thông dụng: ASK, FSK, QPSK, BPSK, QAM,...