PIC

Từ Từ điển công nghệ

PIC (Programmable Intelligent Computer), tiếng Việt gọi là Vi điều khiển PIC , là họ vi điều khiển được sản xuất bởi công ty Microchip ở Mĩ. PIC còn được gọi là Peripheral Interface Controller vì chip PIC16C54 đầu tiên của Microchip được sản xuất nhằm mục đích điều khiển các thiết bị ngoại vi.

Họ vi điều khiển PIC hiện dẫn đầu thế giới trong các dòng sản phẩm 8-bit (cấp thấp), ngoài ra Microchip cũng phát triển PIC 16 và 32-bit. Ưu điểm của PIC là tính ổn định, giá rẻ, có cộng đồng sử dụng lớn, từ những người làm điện tử nghiệp dư đến các tập đoàn chế tạo sản phẩm công nghiệp.

Họ vi điều khiển PIC được phân ra nhiều dòng:

  • PIC10: dòng MCU 8-bit cơ bản (Baseline)
  • PIC12, PIC16: dòng 8-bit tính năng trung bình (Mid-range).
  • PIC14000: đã ngưng sản xuất
  • PIC17: đã ngưng sản xuất
  • PIC18: dòng MCU 8-bit cao cấp (High-end)
  • PIC24: dòng MCU 16-bit
  • dsPIC30, dsPIC33: dòng DSC 16-bit.
  • PIC32MX: dòng DSC 32-bit.
  • rfPIC: dòng PIC có tích hợp bộ thu phát RF

Ở Việt Nam, PIC được phổ biến rộng nhờ Diễn đàn PIC Việt Nam.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài