Từ điển công nghệ:Kí tên

Từ Từ điển công nghệ

Khi viết bài trong các trang Thảo luận bạn nên kí tên mình ở cuối bài viết. Việc này giúp người đọc dễ dàng nhận ra ai là người đưa ra ý kiến nào đó.

Việc kí tên rất đơn giản, chỉ cần click vào nút kí tên (nút thứ hai từ bên phải qua) ở thanh công cụ soạn thảo, sẽ tự động chèn kí hiệu kí tên (hoặc có thể tự gõ bằng tay: --~~~~)