Từ điển công nghệ:Phiên bản

Từ Từ điển công nghệ

Các phiên bản của MediaWiki : http://www.mediawiki.org/wiki/Important_Release_Notes

Nâng cấp lên 1.11.0

Vừa mới nâng cấp bản cũ (1.9.3) lên bản mới nhất 1.11.0, và sẽ làm lại các việc sau :

  • Chèn lại bộ gõ
  • Chèn code thống kê (GA)
  • Kiếm tra lại các extension

--Jcisio 07:30, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (PST)

Nâng cấp lên 1.12.0

Vừa mới nâng cấp lên 1.12.0, đây là phiên bản stable mới nhất, ra ngày 20/3/2008. Jcisio 22:35, ngày 24 tháng 3 năm 2008 (UTC)

Nâng cấp lên 1.13.1

Lại thêm nửa năm nữa, đã nâng cấp lên bản mới nhất 1.13.1 ra ngày 6/9/2008. --Jcisio 21:55, ngày 9 tháng 9 năm 2008 (ICT)

Nâng cấp lên 1.17.0

Sau gần 3 năm, nâng cấp lên 1.17.0 ngày 21/7/2011. --Jcisio 04:59, ngày 22 tháng 7 năm 2011 (ICT)