Thảo luận:ADSL2

Từ Từ điển công nghệ

Sao tra ADSL2+ toàn chỉ vào ADSL2 nhỉ? Dấu + trong wiki là một ký tự đặc biệt à?

Dấu + là kí tự đặc biệt trong URL chỉ khoảng trắng. Cần thay thế nó bằng %2B :D --Jcisio 01:24, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)

thế Nam sửa lại hộ anh nhé. Thanks--Nvqthinh 02:11, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)

Link http://tudiencongnghe.com/w/index.php?title=ADSL2%2B trỏ đến bài viết, nhưng link bình thường không hoạt động, để xem lại.--Jcisio 02:41, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)
Sao tụi wiki en/fr, đối với ký tự + này nó vẫn ok. http://fr.wikipedia.org/wiki/ADSL_2+--Nvqthinh 12:38, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)
Lỗi cấu hình server. Đã sửa theo http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Short_URL (Ampersand (&) problem) nhưng hiện tại chỉ mới sửa cho các kí tự & và + xuất hiện một lần. Sẽ thêm các trường hợp khác khi cần thiết.--Jcisio 16:11, ngày 6 tháng 11 năm 2007 (PST)