Thảo luận Thành viên:TXT

Từ Từ điển công nghệ

Anh Tú ơi, anh viết luôn trong phân trợ giúp edit vầ cách chèn thể loại với ạ. Theo em thì nên chèn tối đa 3 thể loại, 1 thể loại để phân biệt VT, DT hay CNTT rồi tiếp theo là các thể loại con. Làm thể nào để tạo liên kết thể loại con nhỉ?


Okie, sẽ viết hướng dẫn cụ thể vào cuối tuần.--TXT 06:28, ngày 14 tháng 9 năm 2007 (PDT)