Kết quả tìm kiếm

Từ Từ điển công nghệ
  • …ợc sắp xếp vào hàng đợi trước sẽ được xuất ra khỏi hàng đợi trước. [[Thể loại:Kĩ thuật quảnhàng đợi]]
    417 byte (97 từ) - 08:30, ngày 21 tháng 10 năm 2007