Khác biệt giữa các bản “AC”

Từ Từ điển công nghệ
(AC đổi thành AC (Alternating Current))
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
#redirect [[AC (Alternating Current)]]
+
{{Phân loại
 +
|Alternating Current|Dòng điện xoay chiều (kĩ thuật điện)
 +
|Access Class|Lớp truy cập (viễn thông)
 +
}}

Bản hiện tại lúc 08:48, ngày 21 tháng 6 năm 2009

AC có thể là: