Khác biệt giữa các bản “Từ điển công nghệ:Cộng đồng”

Từ Từ điển công nghệ
(Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ)
Dòng 3: Dòng 3:
 
== Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ ==
 
== Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ ==
 
* [http://vntelecom.org/diendan/ Diễn đàn VnTelecom]
 
* [http://vntelecom.org/diendan/ Diễn đàn VnTelecom]
 +
* [www.tailieuvietnam.net/ Hệ thống Tài liệu Việt Nam]
 +
* [www.dientuvietnam.net/ Diễn đàn Điện tử Việt Nam]
 +
* [www.picvietnam.com/ Diễn đàn PIC Việt Nam]
 +
* [www.avrvietnam.com/ Diễn đàn AVR Việt Nam]
 +
* [www.dspvietnam.com/ Diễn đàn DSP Việt Nam]
 +
* [www.robotics.vn/ Diễn đàn Robotics Việt Nam]
 +
* [www.pfiev.net/ Diễn đàn PFIEV]
  
 
== Thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Từ điển công nghệ ==
 
== Thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Từ điển công nghệ ==

Phiên bản lúc 02:50, ngày 2 tháng 1 năm 2008

Từ điển công nghệ là một từ điểm mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ

  • Diễn đàn VnTelecom
  • [www.tailieuvietnam.net/ Hệ thống Tài liệu Việt Nam]
  • [www.dientuvietnam.net/ Diễn đàn Điện tử Việt Nam]
  • [www.picvietnam.com/ Diễn đàn PIC Việt Nam]
  • [www.avrvietnam.com/ Diễn đàn AVR Việt Nam]
  • [www.dspvietnam.com/ Diễn đàn DSP Việt Nam]
  • [www.robotics.vn/ Diễn đàn Robotics Việt Nam]
  • [www.pfiev.net/ Diễn đàn PFIEV]

Thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Từ điển công nghệ