Khác biệt giữa các bản “Từ điển công nghệ:Cộng đồng”

Từ Từ điển công nghệ
Dòng 1: Dòng 1:
1. Tét thử phát xem sao.
+
#redirect http://vntelecom.org/diendan
 
 
2. Sao tìm hoài không thấy chổ tạo trang mới nhỉ :d
 

Phiên bản lúc 07:51, ngày 13 tháng 6 năm 2007

  1. redirect http://vntelecom.org/diendan