Khác biệt giữa các bản “Từ điển công nghệ:Cộng đồng”

Từ Từ điển công nghệ
(Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ)
Dòng 10: Dòng 10:
 
* [http://robotics.vn/ Diễn đàn Robotics Việt Nam]
 
* [http://robotics.vn/ Diễn đàn Robotics Việt Nam]
 
* [http://pfiev.net/ Diễn đàn PFIEV]
 
* [http://pfiev.net/ Diễn đàn PFIEV]
 +
 +
==Những trang tin đang sử dụng dịch vụ Từ điển cộng nghệ==
 +
*[http://thongtincongnghe.com Trang tin Thông Tin Công Nghệ]
  
 
== Thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Từ điển công nghệ ==
 
== Thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Từ điển công nghệ ==

Phiên bản lúc 15:22, ngày 28 tháng 1 năm 2008

Từ điển công nghệ là một từ điểm mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ

Những trang tin đang sử dụng dịch vụ Từ điển cộng nghệ

Thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Từ điển công nghệ