Khác biệt giữa các bản “Từ điển công nghệ:Cộng đồng”

Từ Từ điển công nghệ
n (Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ)
Dòng 10: Dòng 10:
 
* [http://robotics.vn/ Diễn đàn Robotics Việt Nam]
 
* [http://robotics.vn/ Diễn đàn Robotics Việt Nam]
 
* [http://pfiev.net/ Diễn đàn PFIEV]
 
* [http://pfiev.net/ Diễn đàn PFIEV]
 +
* [http://soft4vn.net/forum/ Diễn đàn Soft4VN.net]
  
 
==Những trang tin đang sử dụng dịch vụ Từ điển cộng nghệ==
 
==Những trang tin đang sử dụng dịch vụ Từ điển cộng nghệ==

Phiên bản lúc 03:54, ngày 18 tháng 2 năm 2008

Từ điển công nghệ là một từ điểm mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ

Những trang tin đang sử dụng dịch vụ Từ điển cộng nghệ

Thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Từ điển công nghệ