Khác biệt giữa các bản “Từ điển công nghệ:Cộng đồng”

Từ Từ điển công nghệ
(xóa phần thành viên do trùng lặp với bài giới thiệu)
Dòng 1: Dòng 1:
Từ điển công nghệ là một dự án trực thuộc dự án mở [[Tài liệu Việt Nam]]. Từ điển công nghệ là một từ điểm mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.
+
Từ điển công nghệ là một dự án trực thuộc dự án mở [[Tài liệu Việt Nam]]. Từ điển công nghệ là một từ điển mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.
  
 
== Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ ==
 
== Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ ==
Dòng 10: Dòng 10:
 
* [http://robotics.vn/ Diễn đàn Robotics Việt Nam]
 
* [http://robotics.vn/ Diễn đàn Robotics Việt Nam]
 
* [http://pfiev.net/ Diễn đàn PFIEV]
 
* [http://pfiev.net/ Diễn đàn PFIEV]
 
+
* [http://thongtincongnghe.com Thông Tin Công Nghệ]
==Những trang tin đang sử dụng dịch vụ Từ điển cộng nghệ==
 
*[http://thongtincongnghe.com Trang tin Thông Tin Công Nghệ]
 
 
 
== Thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Từ điển công nghệ ==
 
'''Thành viên sáng lập:'''
 
* Doãn Minh Đăng
 
* Nguyễn Tuấn Đức
 
* Đoàn Hiệp
 
* Nguyễn Hải Nam
 
* Nguyễn Vương Quốc Thịnh
 
* Trần Xuân Tú
 

Phiên bản lúc 00:55, ngày 22 tháng 4 năm 2008

Từ điển công nghệ là một dự án trực thuộc dự án mở Tài liệu Việt Nam. Từ điển công nghệ là một từ điển mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ