Khác biệt giữa các bản “Từ điển công nghệ:Cộng đồng”

Từ Từ điển công nghệ
Dòng 3: Dòng 3:
 
== Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ ==
 
== Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ ==
 
* [http://vntelecom.org/diendan/ Diễn đàn VnTelecom]
 
* [http://vntelecom.org/diendan/ Diễn đàn VnTelecom]
* [http://www.tailieuvietnam.net/ Hệ thống Tài liệu Việt Nam]
+
* [http://www.tailieuvietnam.com/ Hệ thống Tài liệu Việt Nam]
 
* [http://dientuvietnam.net/ Diễn đàn Điện tử Việt Nam]
 
* [http://dientuvietnam.net/ Diễn đàn Điện tử Việt Nam]
 
* [http://picvietnam.com/ Diễn đàn PIC Việt Nam]
 
* [http://picvietnam.com/ Diễn đàn PIC Việt Nam]

Phiên bản lúc 17:00, ngày 10 tháng 6 năm 2008

Từ điển công nghệ là một từ điển mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ