Khác biệt giữa các bản “Từ điển công nghệ:Cộng đồng”

Từ Từ điển công nghệ
(Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ)
 
(Không hiển thị 11 phiên bản của 5 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
Từ điển công nghệ là một từ điểm mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.  
+
Từ điển công nghệ là một từ điển mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.
  
 
== Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ ==
 
== Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ ==
 
* [http://vntelecom.org/diendan/ Diễn đàn VnTelecom]
 
* [http://vntelecom.org/diendan/ Diễn đàn VnTelecom]
* [www.tailieuvietnam.net/ Hệ thống Tài liệu Việt Nam]
+
* [http://dientuvietnam.net/ Diễn đàn Điện tử Việt Nam]
* [www.dientuvietnam.net/ Diễn đàn Điện tử Việt Nam]
 
* [www.picvietnam.com/ Diễn đàn PIC Việt Nam]
 
* [www.avrvietnam.com/ Diễn đàn AVR Việt Nam]
 
* [www.dspvietnam.com/ Diễn đàn DSP Việt Nam]
 
* [www.robotics.vn/ Diễn đàn Robotics Việt Nam]
 
* [www.pfiev.net/ Diễn đàn PFIEV]
 
 
 
== Thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Từ điển công nghệ ==
 

Bản hiện tại lúc 22:52, ngày 30 tháng 5 năm 2009

Từ điển công nghệ là một từ điển mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ