Khác biệt giữa các bản “Từ điển công nghệ:Cộng đồng”

Từ Từ điển công nghệ
 
(Không hiển thị 14 phiên bản của 6 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
Cộng đồng [http://vntelecom.org/diendan|VNtelecom]
+
Từ điển công nghệ là một từ điển mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.
 +
 
 +
== Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ ==
 +
* [http://vntelecom.org/diendan/ Diễn đàn VnTelecom]
 +
* [http://dientuvietnam.net/ Diễn đàn Điện tử Việt Nam]

Bản hiện tại lúc 22:52, ngày 30 tháng 5 năm 2009

Từ điển công nghệ là một từ điển mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ