Khác biệt giữa các bản “Từ điển công nghệ:Cộng đồng”

Từ Từ điển công nghệ
 
(Không hiển thị 6 phiên bản của 3 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
Từ điển công nghệ là một dự án trực thuộc dự án mở [[Tài liệu Việt Nam]]. Từ điển công nghệ là một từ điểm mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.
+
Từ điển công nghệ là một từ điển mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.
  
 
== Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ ==
 
== Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ ==
 
* [http://vntelecom.org/diendan/ Diễn đàn VnTelecom]
 
* [http://vntelecom.org/diendan/ Diễn đàn VnTelecom]
* [http://www.tailieuvietnam.net/ Hệ thống Tài liệu Việt Nam]
 
 
* [http://dientuvietnam.net/ Diễn đàn Điện tử Việt Nam]
 
* [http://dientuvietnam.net/ Diễn đàn Điện tử Việt Nam]
* [http://picvietnam.com/ Diễn đàn PIC Việt Nam]
 
* [http://avrvietnam.com/ Diễn đàn AVR Việt Nam]
 
* [http://dspvietnam.com/ Diễn đàn DSP Việt Nam]
 
* [http://robotics.vn/ Diễn đàn Robotics Việt Nam]
 
* [http://pfiev.net/ Diễn đàn PFIEV]
 
 
==Những trang tin đang sử dụng dịch vụ Từ điển cộng nghệ==
 
*[http://thongtincongnghe.com Trang tin Thông Tin Công Nghệ]
 
 
== Thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Từ điển công nghệ ==
 
'''Hội đồng sáng lập:'''
 
* Doãn Minh Đăng
 
* Nguyễn Tuấn Đức
 
* Đoàn Hiệp
 
* Nguyễn Hải Nam
 
* Nguyễn Vương Quốc Thịnh
 
* Trần Xuân Tú
 

Bản hiện tại lúc 22:52, ngày 30 tháng 5 năm 2009

Từ điển công nghệ là một từ điển mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ