Khác biệt giữa các bản “Từ điển công nghệ:Cộng đồng”

Từ Từ điển công nghệ
Dòng 1: Dòng 1:
Cộng đồng http://vntelecom.org/diendan/
+
Từ điển công nghệ là một từ điểm mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.
 +
 
 +
== Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ ==
 +
* [http://vntelecom.org/diendan/ Diễn đàn VnTelecom]
 +
 
 +
== Thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Từ điển công nghệ ==

Phiên bản lúc 02:41, ngày 13 tháng 9 năm 2007

Từ điển công nghệ là một từ điểm mở và do đó cộng đồng của Từ điển công nghệ là cộng đồng mở.

Những cộng đồng đóng góp và/hoặc sử dụng Từ điển công nghệ

Thành viên trực tiếp tham gia xây dựng Từ điển công nghệ