Thảo luận:Simulink

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 01:50, ngày 19 tháng 4 năm 2008 của Jcisio (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

Simulink chỉ viết hoa chữ S theo cách viết ở mathworks.com. --Jcisio 12:21, ngày 16 tháng 4 năm 2008 (UTC)

Simulink vẫn chưa được cập nhật qua Autolink

Ví dụ với Simulink: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=6364

Cũng vậy, MATLAB chưa được link qua Autolink: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=12769 hoặc http://vntelecom.org/diendan/showthread.php?t=325&page=3 Minhdang 14:23, ngày 18 tháng 4 năm 2008 (UTC)

Thanks! Cuối tháng 3 server có vài trục trặc, phải di chuyển db lòng vòng mà quên update cái script nên các từ mới chưa vào index. Đã sửa.
Riêng autolink ở DTVN có vẻ hơi khó nhìn vì link không gạch dưới (style mặc định ở DTVN). Có thể xem thêm Từ điển công nghệ:Autolink. --Jcisio 09:50, ngày 19 tháng 4 năm 2008 (UTC)