Thảo luận:Ubuntu

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 08:00, ngày 9 tháng 5 năm 2008 của Minhdang (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

Bài viết này có mang tính khách quan và cung cấp đủ những thông tin tối thiểu chưa ? --Jcisio 15:23, ngày 7 tháng 5 năm 2008 (UTC)

Sửa một chút cho khách quan hơn.--Minhdang 15:00, ngày 9 tháng 5 năm 2008 (UTC)