Khác biệt giữa các bản “Trang Chính”

Từ Từ điển công nghệ
n (Trang đầu đổi thành Trang chính: do thay đổi của wikipedia mà "Trang đầu" trở thành "Trang chính" ?)
(Không có sự khác biệt)

Phiên bản lúc 01:05, ngày 25 tháng 3 năm 2008

Phần mềm Từ điển công nghệ đã cài đặt. Hiện giờ chúng ta có 505 bài viết.

Bạn có thể bắt đầu soạn bài mới với bằng cách nhập tên bài vào ô dưới đây. Các địa chỉ sau có thể hữu ích:

Cần diễn đàn để thảo luận? Cộng đồng VNtelecom.Sử dụng dữ liệu của Từ điển công nghệ ?

Danh mục các bài viết trên Từ điển công nghệ được cập nhật liên tục (mỗi giờ một lần) theo nhiều định dạng khác nhau để các bạn tiện sử dụng.

Để tự chèn link đến Từ điển công nghệ ở các mục từ sẵn có, chúng tôi đã làm sẵn công cụ Autolink.