Khác biệt giữa các bản “Trang Chính”

Từ Từ điển công nghệ
n (Đã khóa Trang đầu [edit=sysop:move=sysop])
(Không có sự khác biệt)

Phiên bản lúc 02:43, ngày 24 tháng 5 năm 2007

Phần mềm Từ điển Viễn thông - CNTT đã cài đặt.

Xin đọc tài liệu hướng dẫn cách tùy biến giao diệnCẩm nang sử dụng (bằng tiếng Anh) để biết cách dùng và thiết lập thông số.

Xem tất cả các bài viết