Khác biệt giữa các bản “Trang Chính”

Từ Từ điển công nghệ
n (Đã khóa Trang đầu [edit=sysop:move=sysop])
Dòng 4: Dòng 4:
 
Xin đọc [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_i18n tài liệu hướng dẫn cách tùy biến giao diện] và [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide Cẩm nang sử dụng] (bằng tiếng Anh) để biết cách dùng và thiết lập thông số.
 
Xin đọc [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_i18n tài liệu hướng dẫn cách tùy biến giao diện] và [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide Cẩm nang sử dụng] (bằng tiếng Anh) để biết cách dùng và thiết lập thông số.
  
[[Special:Allpages|Xem tất cả các bài viết]]
+
Một số trang hữu ích: [[Special:Allpages|Tất cả bài viết]], [[Trợ giúp:Maths|Gõ công thức toán]]
  
 
<inputbox>
 
<inputbox>

Phiên bản lúc 06:09, ngày 24 tháng 5 năm 2007

Phần mềm Từ điển Viễn thông - CNTT đã cài đặt.

Xin đọc tài liệu hướng dẫn cách tùy biến giao diệnCẩm nang sử dụng (bằng tiếng Anh) để biết cách dùng và thiết lập thông số.

Một số trang hữu ích: Tất cả bài viết, Gõ công thức toán