Khác biệt giữa các bản “Trang Chính”

Từ Từ điển công nghệ
Dòng 4: Dòng 4:
 
Xin đọc [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_i18n tài liệu hướng dẫn cách tùy biến giao diện] và [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide Cẩm nang sử dụng] (bằng tiếng Anh) để biết cách dùng và thiết lập thông số.
 
Xin đọc [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_i18n tài liệu hướng dẫn cách tùy biến giao diện] và [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide Cẩm nang sử dụng] (bằng tiếng Anh) để biết cách dùng và thiết lập thông số.
  
Một số trang hữu ích: [[Special:Allpages|Tất cả bài viết]], [[Trợ giúp:Maths|Gõ công thức toán]]
+
Một số trang hữu ích: [[Special:Allpages|Tất cả bài viết]], [[Trợ giúp:Editting|Soạn thảo bài viết]]
  
 
<inputbox>
 
<inputbox>

Phiên bản lúc 06:36, ngày 31 tháng 5 năm 2007

Phần mềm Từ điển Viễn thông - CNTT đã cài đặt.

Xin đọc tài liệu hướng dẫn cách tùy biến giao diệnCẩm nang sử dụng (bằng tiếng Anh) để biết cách dùng và thiết lập thông số.

Một số trang hữu ích: Tất cả bài viết, Soạn thảo bài viết