Khác biệt giữa các bản “Trang Chính”

Từ Từ điển công nghệ
Dòng 31: Dòng 31:
 
* Javascript http://tudiencongnghe.com/bridge/pages.js
 
* Javascript http://tudiencongnghe.com/bridge/pages.js
  
Để tự chèn link đến {{SITENAME}} ở các mục từ sẵn có, chúng tôi đã làm sẵn công cụ AutoLink.
+
Để tự chèn link đến {{SITENAME}} ở các mục từ sẵn có, chúng tôi đã làm sẵn công cụ [[{{SITENAME}}:Autolink|Autolink]].
 
 
=== Phiên bản Javascript ===
 
Bạn chèn đoạn mã sau vào trước </body>
 
<script type="text/javascript" src="http://tudiencongnghe.com/bridge/autolink.js"></script>
 
Các link tự thêm vào có class tdcnAutoLink, bạn có thể sửa đổi tùy ý, thí dụ như trang test http://tudiencongnghe.com/bridge/test.html
 
 
 
=== Phiên bản PHP ===
 
Hiện chưa hoàn tất.
 

Phiên bản lúc 06:36, ngày 8 tháng 10 năm 2007

Phần mềm Từ điển công nghệ đã cài đặt. Hiện giờ chúng ta có 505 bài viết.

Bạn có thể bắt đầu soạn bài mới với bằng cách nhập tên bài vào ô dưới đây. Các địa chỉ sau có thể hữu ích:

Cần diễn đàn để thảo luận? Cộng đồng VNtelecom.Sử dụng dữ liệu của Từ điển công nghệ ?

Danh mục các bài viết trên Từ điển công nghệ được cập nhật liên tục (mỗi giờ một lần) theo nhiều định dạng khác nhau để các bạn tiện sử dụng.

Để tự chèn link đến Từ điển công nghệ ở các mục từ sẵn có, chúng tôi đã làm sẵn công cụ Autolink.