Khác biệt giữa các bản “Trang Chính”

Từ Từ điển công nghệ
Dòng 2: Dòng 2:
 
Phần mềm Từ điển Viễn thông - CNTT đã cài đặt.
 
Phần mềm Từ điển Viễn thông - CNTT đã cài đặt.
  
Xin đọc [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_i18n tài liệu hướng dẫn cách tùy biến giao diện] và [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide Cẩm nang sử dụng] (bằng tiếng Anh) để biết cách dùng và thiết lập thông số.
+
Bạn có thể bắt đầu soạn bài mới với bằng cách nhập tên bài vào ô dưới đây. Các địa chỉ sau có thể hữu ích:
  
Một số trang hữu ích: [[Special:Allpages|Tất cả bài viết]], [[Trợ giúp:Editting|Soạn thảo bài viết]]
+
* [[Special:Allpages|Danh sách tất cả bài viết]]
 +
* [[Trợ giúp:Editting|Hướng dẫn soạn thảo bài viết]]
  
 
<inputbox>
 
<inputbox>

Phiên bản lúc 07:14, ngày 31 tháng 5 năm 2007

Phần mềm Từ điển Viễn thông - CNTT đã cài đặt.

Bạn có thể bắt đầu soạn bài mới với bằng cách nhập tên bài vào ô dưới đây. Các địa chỉ sau có thể hữu ích: