Khác biệt giữa các bản “Trang Chính”

Từ Từ điển công nghệ
Dòng 22: Dòng 22:
 
bgcolor=#ffeeee
 
bgcolor=#ffeeee
 
</inputbox>
 
</inputbox>
 +
 +
== Sử dụng dữ liệu của TDCN ? ==
 +
 +
Danh mục các bài viết trên TDCN được cập nhật liên tục theo nhiều định dạng khác nhau để các bạn tiện sử dụng.
 +
 +
* XML http://tudiencongnghe.com/bridge/pages.xml
 +
* Text http://tudiencongnghe.com/bridge/pages.txt
 +
* Javascript http://tudiencongnghe.com/bridge/pages.js
 +
 +
Để tự chèn link đến TDCN ở các mục từ sẵn có, chúng tôi đã làm sẵn công cụ AutoLink.
 +
 +
=== Phiên bản Javascript ===
 +
Bạn chèn đoạn mã sau vào trước </body>
 +
<script type="text/javascript" src="http://tudiencongnghe.com/bridge/autolink.js"></script>
 +
Các link tự thêm vào có class tdcnAutoLink, bạn có thể sửa đổi tùy ý, thí dụ như trang test http://tudiencongnghe.com/bridge/test.html
 +
 +
=== Phiên bản PHP ===
 +
Hiện chưa hoàn tất.

Phiên bản lúc 05:22, ngày 22 tháng 8 năm 2007

Phần mềm Từ điển Viễn thông - CNTT đã cài đặt.

Bạn có thể bắt đầu soạn bài mới với bằng cách nhập tên bài vào ô dưới đây. Các địa chỉ sau có thể hữu ích:

Cần diễn đàn để thảo luận? Cộng đồng VNtelecom.Sử dụng dữ liệu của TDCN ?

Danh mục các bài viết trên TDCN được cập nhật liên tục theo nhiều định dạng khác nhau để các bạn tiện sử dụng.

Để tự chèn link đến TDCN ở các mục từ sẵn có, chúng tôi đã làm sẵn công cụ AutoLink.

Phiên bản Javascript

Bạn chèn đoạn mã sau vào trước </body>

<script type="text/javascript" src="http://tudiencongnghe.com/bridge/autolink.js"></script>

Các link tự thêm vào có class tdcnAutoLink, bạn có thể sửa đổi tùy ý, thí dụ như trang test http://tudiencongnghe.com/bridge/test.html

Phiên bản PHP

Hiện chưa hoàn tất.