Trang Chính

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 05:22, ngày 14 tháng 5 năm 2007 của MediaWiki default (Thảo luận)

Phần mềm Từ điển Viễn thông - CNTT đã cài đặt.

Xin đọc tài liệu hướng dẫn cách tùy biến giao diệnCẩm nang sử dụng (bằng tiếng Anh) để biết cách dùng và thiết lập thông số.