Trang Chính

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 06:16, ngày 14 tháng 5 năm 2007 của Admin (Thảo luận | đóng góp)

Phần mềm Từ điển Viễn thông - CNTT đã cài đặt.

Xin đọc tài liệu hướng dẫn cách tùy biến giao diệnCẩm nang sử dụng (bằng tiếng Anh) để biết cách dùng và thiết lập thông số.

Special:Allpages