Trang Chính

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 02:43, ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Jcisio (Thảo luận | đóng góp) (Đã khóa Trang đầu [edit=sysop:move=sysop])

Phần mềm Từ điển Viễn thông - CNTT đã cài đặt.

Xin đọc tài liệu hướng dẫn cách tùy biến giao diệnCẩm nang sử dụng (bằng tiếng Anh) để biết cách dùng và thiết lập thông số.

Xem tất cả các bài viết