Trang Chính

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 05:22, ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Jcisio (Thảo luận | đóng góp)

Phần mềm Từ điển Viễn thông - CNTT đã cài đặt.

Bạn có thể bắt đầu soạn bài mới với bằng cách nhập tên bài vào ô dưới đây. Các địa chỉ sau có thể hữu ích:

Cần diễn đàn để thảo luận? Cộng đồng VNtelecom.Sử dụng dữ liệu của TDCN ?

Danh mục các bài viết trên TDCN được cập nhật liên tục theo nhiều định dạng khác nhau để các bạn tiện sử dụng.

Để tự chèn link đến TDCN ở các mục từ sẵn có, chúng tôi đã làm sẵn công cụ AutoLink.

Phiên bản Javascript

Bạn chèn đoạn mã sau vào trước </body>

<script type="text/javascript" src="http://tudiencongnghe.com/bridge/autolink.js"></script>

Các link tự thêm vào có class tdcnAutoLink, bạn có thể sửa đổi tùy ý, thí dụ như trang test http://tudiencongnghe.com/bridge/test.html

Phiên bản PHP

Hiện chưa hoàn tất.